NUA
Nu finns möjlighet att remittera patienter med lätt/medelsvår depression, stressrelaterad psykisk ohälsa och utmattningssyndrom till NUA -Naturunderstödda aktiviteter. 2018-2021 är avtal tecknat mellan Rörsås Lantliv och Västra Götalands-regionen. Information har gått ut internt inom regionen och första gruppen med upp till 8 deltagare startar upp 14 januari 2019 med kontinuerligt intag.

Avtalet avser 12-veckors perioder, 3 dagar per vecka á 3-4 timmar och utvärdering görs var 4:e vecka.
Det medicinska ansvaret ligger under hela rehabiliteringsperioden hos den behandlande läkaren.

För vårdgivare
Remiss skickas till

Rörsås Lantliv
Rörsås Stenbacken 1
54293, Mariestad